Polski
 Russian
 English
 German
  • slide3
  • slide2
  • slide1

Dotacje

Firmie TENTOR w 2010 roku przyznano dotację na dofinansowanie projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa TENTOR w oparciu o inwestycję w innowacyjną technologię i wprowadzenie nowych produktów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.